ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Odměna advokáta

Odměna advokáta za poskytování právních služeb se řídí buď smlouvou s klientem, nebo je určena na základě vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif).

O způsobu určení odměny a její výši je klient informován při sjednání termínu první porady, případně v jejím úvodu.

Výše mimosmluvní odměny se stanoví podle sazby mimosmluvní odměny za jeden úkon právní služby a podle počtu úkonů právní služby, které jsou ve věci vykonány. Výše se odvíjí od tarifní hodnoty jako ocenění předmětu právní služby. Advokát má též nárok na náhradu hotových výdajů a na náhradu za promeškaný čas.

Smluvní odměna je ujednáním mezi advokátem a klientem o částce, za niž bude právní služba poskytnuta, anebo o způsobu jejího určení. Smluvní odměna je sjednávána jako přiměřená, kdy není ve zřejmém nepoměru k hodnotě a složitosti věci.

V rámci zachování osobního přístupu ke klientovi je zpravidla navržena:

Za sepis smlouvy nebo dohody je upřednostňováno sjednání smluvní odměny odvíjející se od náročnosti právní služby z hlediska odborného, časového a hodnoty záležitosti.

AR 2022