ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Poskytování právních služeb

Právní služby jsou klientovi poskytovány výhradně v níže uvedených oblastech práva, aby byla zachována jejich nejvyšší možná kvalita a odbornost, přičemž ke každému klientovi je přistupováno individuálně dle jeho potřeb:

občanské právo
zejména sepis smluv - darování, koupě, výprosa, výpůjčka, nájem, pacht, dílo, věcná břemena, výměnek, zákaz zcizení a zákaz zatížení;
bytové právo
zejména problematika vlastnictví, nájmu, společenství vlastníků jednotek;
právo obchodních společností a družstev
zejména sepis listin pro založení obchodní korporace, sepis listin pro změnu výše základního kapitálu obchodní korporace, sepis rozhodnutí jediného společníka, resp. sepis zápisů z valných hromad, sepis smluv o výkonu funkce, sepis zpráv o vztazích;
rodinné právo, výchova, výživné
zejména sepis návrhů a dohod ve věcech nezletilých - svěření do péče, úprava styku, úprava a změna výše výživného, schválení právního jednání, dohoda o úpravě poměrů k nezletilému;
rozvody, společné jmění manželů
zejména sepis návrhů a dohod ve věcech manželských - návrh na rozvod manželství, dohoda manželů o úpravě majetkových poměrů, bydlení a výživného pro dobu před a po rozvodu manželství;
právo územních samosprávných celků
komplexní právní služby poskytované veřejnoprávním korporacím (obcím), zejména sepis smluvní dokumentace a právních rozborů, právní poradenství zahrnující výklad ustanovení zákona o obcích a souvisejících právních předpisů.

Poskytování právních služeb se děje zejména těmito způsoby:

AR 2022